הזמנה לקורס חידושים טכנולוגיים בבתי צמיחה 2020

להלן הזמנה לקורס עקרונות גידול בבתי צמיחה ירקות, פרחים, צמחי תבלין ומרפא.
הקורס יתקיים במהלך חודשים ינואר-מרס 2020