חקלאות 2019 – סיכום שנתי ועיקרי ההתפתחויות

    מחבר:
  • אילנה דרור

שנת 2019 ,מצטרפת לקיבעון המאפיין את התפוקה החקלאית מזה קרוב ל-10 שנים ברמה של כ – 30 מיליארדי שקלים. קצב גידול תפוקת ענפי הצומח הואט מאוד בשל צמצום הפדיון מיצוא משנת 2010 והלאה

מזכירות התאחדות חקלאי ישראל - גרסה מצומצמת - 22 ספטמבר
מזכירות התאחדות חקלאי ישראל - גרסה 4 - 22 ספטמבר