תמונות החודש – יוני 2020

    מחבר:
  • איתן סלע

קציר חיטה בעין שמר + גד"ש חפר. ממש בחדרה. מה יותר סמלי מזה? תמונה של אהרון חדוותי פלח ותיק. אפשר להוציא את האדם מהשדה – אבל אי אפשר להוציא את השדה מהאדם. מה לעשות במרכז הארץ ובדרום יהודה (מי זוכר שהייתה  חברת אוטובוסים כזו? לפני קום המדינה ועשור אחרי, עד האיחוד עם אגד והמקשר). יבולי חיטה יפים – חלקות של 800 ק"ג דונם