טיוטת תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה) (הוראת שעה – חרבות ברזל)

חקלאים יקרים,
פורסם התזכיר שיסדר פעילותם והכסף שייגבו (הסכום המרבי המותר לגבייה בענף החקלאות במסגרת התקשרות בין לאומית עומד על 2,963.02 שקלים חדשים והוא מתווסף לתשלום החוזי המרבי המותר לגבייה העומד על 4,012.19 שקלים חדשים במסגרת הסכם שבין לשכה פרטית לבין לשכה הזרה).

לחצו כאן למידע נוסף >> https://bit.ly/40vYLN3