הוצאה וחידוש רישיונות לכלים חקלאיים

חקלאים יקרים,
נוצר חיבור והסכמות עם משרד התחבורה להקלות הבאות:

1. הוצאת רישיון על טרקטור לעובדים זרים.
2. חידוש רישיונות טרקטור לעובדים זרים.

אנו מבקשים לאסוף נתונים מהחקלאים המעוניינים.
חקלאי המעוניין ימלא את הפרטים בקובץ המצורף וישלח למייל: haderainfo@moag.gov.il עד תאריך 19.11.2023.

מיפוי צרכים רישיונות לכלים חקלאיים (עובדים זרים)