תקופת הארכה נוספת לרישיונות נהיגה ורכב שתוקפם פג – חרבות ברזל

חקלאים יקרים,
אנו מעדכנים כי ישנה תקופת הארכה נוספת לרישיונות נהיגה ורכב שתוקפם פג!

🪪 רישיונות נהיגה שתוקפם פג בין ה-7 באוקטובר 2023 ועד ה-6 בינואר 2024, יוארכו באופן אוטומטי ב-90 ימים.
🪪 רישיונות רכב שתוקפם יפוג מיום 07 בנובמבר ועד 06 בדצמבר 2023, יוארכו ב-60 ימים.
🪪 הארכת אישורי מוסך לכלי ציוד מכני הנדסי מסוג מכונות ניידות שתוקפם פג עד 6 בדצמבר השנה, יוארך אוטומטית עד ה-31 בינואר 2024 או 30 ימים מתום המלחמה.
🪪 סכום האגרה לתשלום נותר כשהיה.

מכוני הרישוי בכל רחבי הארץ פתוחים לציבור הנהגים למעט מכון הרישוי בשדרות. באתר המשרד ניתן למצוא את רשימת המכונים ושעות הפתיחה.

אנו ממליצים לציבור הנהגים לבצע את מבחני הרישוי התקופתיים מבעוד מועד וללא כל דיחוי.