מכתב לחקלאים על הארכת דחיית התשלום – מאי 2023

חקלאים יקרים שלום, אנו רוצים להודיע לכם שאגף התקציבים במשרד האוצר החליט להיענות לבקשתנו והם הורו על דחיית תשלום אגרות עובדים זרים בחקלאות לשנת 2023 ,בשלב זה עד 31 במאי 2023