קול קורא לארגון מושבים בכנס מדעי החקלאות בישראל 2025

כנס מדעי החקלאות בישראל יתקיים בין התאריכים 15 עד 17 לספטמבר 2025 ויאגד במסגרתו את האגודות המדעיות למחקר חקלאי במטרה לשמוע, ללמוד לשתף ולהתדיין על נושאי מחקר מרתקים ומורכבים הרלוונטיים לחקלאות.