עדכונים בנושא עובדים זרים בחקלאות

חקלאים יקרים,
להלן עדכונים בנושא עובדים זרים בחקלאות.

חקלאים וקבלני עיבוד שהעסיקו עובדים פלסטיניים – פורסם נוהל להגשת בקשות לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים וקבלני עיבוד אשר העסיקו עובדים פלסטיניים בחקלאות

תאריך אחרון להגשה 04.02.2024 בשעה 08:00.
הגשת הבקשה מקוונת. לפרטים: הגשת בקשה

תשלום אגרה לחקלאים שקיבלו תוספת עובדים זרים – חקלאים שקיבלו תוספת היתרים לשנת 2024 יכולים לשלם את אגרת הבקשה עד לתאריך 15.02.2024 דרך רשות האוכלוסין וההגירה.