רשימת ההקצאות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2024

#שימו_לב #עובדים_זרים #חרבות_ברזל #רשות_האוכלוסין_וההגירה

🟢 רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את רשימת ההקצאות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2024.
🟢 ניתן למצוא את הרשימה המלאה בקישור המצ"ב https://go.gov.il/allocation_agri_2024