עובדים זרים – נוהל הגשת בקשה לתוספת עובד/ים לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם

חקלאים יקרים,
פורסם נוהל הגשת בקשה לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד/ים זר/ים נוסף/ים לשנת 2024.


ההגשה מיועדת לחקלאים פעילים שמחזיקים הקצאת עובדים זרים אשר בין השנים 2020-2023 הגדילו את היקף השטחים החקלאיים המעובדים על ידם.

תאריך אחרון להגשה 09.03.2024
הגשת הבקשה מקוונת לפרטים: הגשת בקשה

על מגיש הבקשה לבצע מיפוי לשטחים הנוספים בטרם הגשת הבקשה באמצעות פנייה למתכנן האזורי הרלוונטי במחוז או באמצעות הקישור הבא: מיפוי שטחים

להלן קישורים לסרטוני הדרכה בנושא מיפוי שטחים: