נוהל הגשת בקשה לקבלת המלצה להיתר להעסקת עובדים זרים לשנת 2024

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נוהל הגשת בקשה לקבלת המלצה להיתר להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2024.


האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מזמין חקלאים חדשים וחקלאים פעילים אשר אין להם הקצאה לעובדים זרים לשנת 2024 להעיר על נוהל הגשת בקשה לקבלת המלצה למתן היתר העסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024, לפני כניסתו לתוקף.

ניתן להגיש הערות לנוהל התמיכה עד התאריך 17.06.2024 יום שני י"א בסיון תשפ"ד בחצות לדואר האלקטרוני Judit@moag.gov.il