תמיכה כספית לצרכני מים מושבים למטרות חקלאות (מי קולחין ושפד"ן)

#שימו_לב #הערות_הציבור #מים_מושבים

🟢 משרד החקלאות מעוניין להעניק תמיכה כספית לצרכני מים מושבים למטרות חקלאות (מי קולחין ושפד"ן).
🟢 מדובר באלו שניתנה להם הקצאה של מים מושבים בשנת 2023, בשיעור הממוצע של עלויות התפעול 'הנחסכות' למדינה בעבור עלות טיהור המים וסילוקם לים.
🟢 תמיכה בהתאם לנוהל זה תינתן לצרכן מים מושבים, אשר צרך כדין בשנת 2023, לפחות 50% מהקצאתו השנתית באופן שיחושב כשיעור מסוים מההקצאה (בהתאם למגבלת התקציב), במכפלת עלויות התפעול הנחסכות (בממוצע) באותה שנה.
🟢 לפרטים המלאים, היכנסו >> https://go.gov.il/rj7lz