הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021-2020

    מחבר:
  • צביקה כהן

מצ"ב הבהרות לנוהל האצת טכנולוגיות חדשניות בענף הצומח. המסמך מנסה להמחיש בקצרה דוגמאות לנושאים מאושרים מול נושאים שאינם מאושרים בנוהל ההאצה שפורסם לאחרונה. עקב שאלות ופניות שעלו מהשטח. וכמובן מוזמנים לפנות למתכננים האזוריים במחוז בכל שאלה בנושא

04.2.2021 הבהרה מספר 1 לנוהל האצה