הקלות ניוד בתקופת מגפת הקורונה

בהמשך להודעה מיום 9.3.2020 בקשר להארכת שהות עובדים זרים לחקלאות בתקופת מגפת הקורונה, ולאור הנחיית שר הפנים לבצע הקלות נדרשות בתקופה זו בכל הקשור להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות, להלן הודעה על הקלות בקשר לניוד עובדי חקלאות זרים בתקופת הקורונה

הודעה לחקלאים- הקלות ניוד בתקופת מגפת הקורונה.pdf.pdf