הכשרת מטיס רחפנים – קורסים והכשרות

רישיון מפעיל רב להב בקשר עין

לפרטים טל בורינסקי. טל' 09-9604080 או במייל tal@falcha.co.il

    דף מידע - תהליך הכשרת מטיס כטבמ בקשר עין