קורס גידול ירקות 2019 – מחוז העמקים

במהלך החודשים אוקטובר – דצמבר  2019 יתקיים קורס שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות. הקורס יועבר במשרד החקלאות – מחוז העמקים. להלן ההזמנה ותכנית הקורס.

2019 תוכנית קורס ירקות לרוחי - מחוז העמקים
הזמנה לקורס גידול ירקות סתו-חורף 2019