קורס מומחה עצים – יערן עירוני

תחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות עתיד לערוך בינואר 2020 קורס חדש אשר נועד לפתח ולקדם אנשי מקצוע המתמחים בעצים. הקורס בהיקף של 11 מפגשים ייערך בימי שני. בשלב זה נערכת הרשמה מוקדמת לבדיקת היענות

קורס מומחה עצים