נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2019

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות. מטרת הנוהל לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, מערכות, חומרה או תוכנה המשתייכות לקבוצות המפורטות בו
להמשך קריאה נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2019

נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל הבא להסדיר מתן המלצות על ידי המשרד, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל ואת העברתן לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך דיון והחלטה במתן היתרי העסקה
להמשך קריאה נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

הרשמה לקציר ניסויי שדה בחיטה ושעורה 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

כל המעוניין לבצע קציר בעזרת הקומביין הייעודי לניסויי שדה, מתבקש למלא בטופס ההרשמה לקציר את הנתונים הדרושים לתכנון הקציר, וכן למלא הפרטים בטופס הזמנת הקומביין ולשלוח אל איציק אברבנאל – ממ"ר תבואות חורף
להמשך קריאה הרשמה לקציר ניסויי שדה בחיטה ושעורה 2019