הודעה על הארכת הגשת מסמכים להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 עד לתאריך 31.8.2021

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להביא לידיעת ציבור החקלאים כי ניתנה הארכה למועד הגשת טופס  הצהרת חקלאי להמלצת הקצאות עובדים זרים לשנת 2022 עד ליום 31/8/21 להמשיך לקרוא הודעה על הארכת הגשת מסמכים להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 עד לתאריך 31.8.2021

סיוע בהשקעות הון בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח שנת 2021 – סיבוב שני

מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות, לרבות בתחום החדשנות הטכנולוגית, מהווה נקודת מפגש בין חקלאות מתקדמת ופיתוחים טכנולוגיים מובילים בעולם, ושמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק להמשיך לקרוא סיוע בהשקעות הון בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח שנת 2021 – סיבוב שני