נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה

במטרה להתמודד עם תופעת השרפות בשדות תבואות קיץ הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה, אשר נגרמות כתוצאה משיגור עפיפוני תבערה ובלוני נפץ לעבר השטחים החקלאיים הנ"ל, החליט משרד
החקלאות ופיתוח הכפר לתמרץ את החקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת לביצוע קציר מוקדם של חיטה ושעורה לתחמיץ ולשחת

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה