ענף החקלאות בישראל – תמונת מצב כלכלית לשנת 2018

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות מציגה את הדו"ח השנתי. מטרת הדו"ח היא להציג תמונת מצב כלכלית של ענף החקלאות ולסקור את ההתפתחויות בענף

לצפייה בדו"ח >>