נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 עד 2022 – טיוטה להערות הציבור

משרד החקלאות מקצה שבעה מיליון שקל לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים לשם ליצוא בשנים 2020 עד 2022

מטרות הנוהל הן:

1. תמיכה בהתארגנות חקלאים-יצואנים לשם העצמת יכולת השיווק לייצוא של התוצרת החקלאית.
2. מתן מענקים מוגדלים לעידוד התארגנות של חקלאים ופעולות של קידום מכירות לייצוא. מטרת ההתארגנות הינה הגדלת התמורה והרווחיות לחקלאים מהייצוא לטווח בינוני וארוך, תוך מתן ביטוי ליתרון לגודל, תיאום מיטבי בין החקלאים והיצואנים וחיזוק כוח המיקוח מול קניינים בחו"ל – כל זאת תוך שמירה על איכות התוצרת ומיתוגה.

הערות יש להעביר למייל export@moag.gov.il עד לתאריך 22.8.2019.

לצפייה בנוהל >>