ארגון עובדי הפלחה
ניר ותלם 3
מחירון דיגיטלי
בין עלון לעלון - אוגוסט 2005

 

חיטה

הגיע שלב הסיכומים לעונה ארוכה ומסובכת, כאשר עדיין, התשלום האחרון לפנינו ועדיין, חלק מהחיטה העודפת שוכבת במשטח מסמיה – כ- 500 טון וביושיביה – עוד כמה אלפי טון. אנו מקווים שבימים הקרובים נגמור לשלוח לשיווק גם אותם.

השנה נקצרו בארץ כ- 200,000 טון. כ- 185 אלף טון סופקו למערכת, למכירה ועוד כ- 13 אלף טון – לזרעים שנקצרו לחברות הזרעים, וכ- 2,000 טון חיטה אורגנית.

מתוך ה- 185 אלף טון, שווקו 135 אלף טון כחיטה בסיסית והשאר נמכר כחיטה עודפת, דבר המשפיע על המחיר שבסופו של דבר יקבל המגדל. את הפרסים והקנסות נקבל בתוספת השלמת המקדמות על מחיר החיטה הבסיסית. דו"חות הפרס/קנס יועברו אליכם בימים הקרובים, ולאחר שתעברו עליהם ותבדקו, נוכל לאשר ולקבל את התשלום.

אין ספק, כי כמות של 50 אלף טון חיטה עודפת, המהווה כ- 27% מכלל החיטה שנקצרה, יצרה בעיה קשה והתמודדות מסובכת במכירה של כמות זו, כאשר כל ההוצאות על החיטה הנ"ל: אחסון, מימון וכו' – על חשבוננו, וכאשר הזמן ועיתוי קבלת הכסף הוא גורם חשוב בתהליך קבלת ההחלטות. אין לי ספק שיש ללמוד ולשפר את יכולת המו"מ שלנו מול הגופים הקונים את החיטה.

מסקנה אחת חשובה אני לומד מהקציר הנוכחי וגם מאלה שהיו לפניו: יש לעשות מאמץ עליון להתארגן ולגשת למכרז, שאמור להתפרסם בחודשים הקרובים, ולזכות בו. אנחנו חייבים לטפל בנושא החיטה בעצמנו, להיות החוליה המקשרת בין השדה לבין טחנות הקמח, אשר קונות את החיטה וטוחנות אותה.

בנוסף, יש לבדוק את מרכיבי המכרז ולנסות ולראות באם אפשר לשנות או לשפר.

בימים אלה אנו מטפלים בנושא התמיכה האזורית, ויש סימנים חיוביים מכיוון משרד החקלאות, שנוכל להמשיך ולתמוך בהחזקת השטחים הפתוחים, בעיקר בנגב. כידוע לכולכם, ההסדר שהיה אמור להכנס לתוקף בתקופה הקרובה, הוקפא ע"י משרד האוצר, וסוכם כי ההסדר הקודם, היינו: הסכם התמיכה האזורית, ימשיך במתכונתו הקודמת, עד אשר יוחלף בהסדר החדש.

 

חמניות

אנחנו בחצי השני של הקציר ונראה שהיבולים סבירים, בהחלט קצת מעל הממוצע. רמות המחיר נשמרות – כ- 1,350 $ לסוג א' ו- 350 $ לסוג ב'. נקווה שלקראת העונה הבאה, אחוזי הנביטה ימשיכו להיות גבוהים יחסית והתהליך שנראה בעונת 2005, של שיפור בתוצאות, ימשיך ואחוזי הנביטה וההצצה ימשיכו לעלות.

הערה בנושא זרעי המכלוא של "הזרע" :  למרות שכתבתי ואמרתי שזרעי המכלוא של "הזרע" יימכרו על ידי חברת "הזרע" לכל מגדל שירצה בכך, המצב הוא לא כזה וחב' "הזרע" חתמה פעם נוספת עם חב' "חממה חקלאות" על הסכם, כאשר "חממה חקלאות" קונה מחב' "הזרע" את כל זרעי החמניות והמגדל חייב לרכוש את הזרעים מ"חממה חקלאות" – מצב שלדעתי לא נכון ולא מתאים, כאשר, עד כמה שידוע לי, יש התנייה של "חממה חקלאות" למכירה של היבול רק להם ולא לאף אחד אחר, מה שמביא חלק מהמגדלים לחוסר אפשרות לגדל חמניות מכלוא של "הזרע".

 

ירקות לתעשייה

אנחנו לקראת סיום הקטיפים בכל הגידולים הרלוונטיים. עד סוף החודש ייסגר פול האפונה לעונת 2005 והמגדלים יקבלו השלמת ה- 20% .

בעגבניות לתעשייה – אנחנו עומדים לפני התשלום הראשון של מפעל מילוז. יש לשים לב שהתשלום הוא בתנאי תשלום של שוטף + 90 יום וזאת, בניגוד להמלצתנו למגדלים, ולמרות זאת למילוז כנראה אין יכולת לשלם, מכיוון שארגוני הקניות לא מוכנים בשלב זה לממן באמצעותנו (חתימת המגדלים על ערבות) את התשלומים. אין עדיין תשובה איך ייפתר הנושא, ובכל מקרה, זהו אור אדום בוהק לגבי שנה הבאה.

בתירס לתעשייה – אנחנו לפני התשלום הראשון, שאמור להיות ב- 10 בספטמבר. נקווה שהכל ייסגר עד למועד זה בינינו לבין המפעלים ולא ניתקל בצעדים חד-צדדיים, מצד המפעלים, שיגררו את כל המערכת למקום אחר ולא טוב.

כנס מגדלים – ביום ה- 21 באוגוסט התכנסו מגדלי ירקות לתעשייה, בעמק, לכנס לקראת המו"מ לשנת 2006, בכל הגידולים. בכנס הושמעה ביקורת, נוקבת בחלקה, בעיקר סביב ניהול המו"מ עם המפעלים וההרגשה של מספר מגדלים, כי צוות המו"מ לא מביא תוצאות מספקות ושיש לבחון איך ממשיכים הלאה לקראת העונה הקרבה ובאה. בכנס השתתפו למעלה מ- 60 מגדלים ובסופו סוכמו הדברים הבאים:

א.      ללא הסכמת המגדלים לגבות את צוות המו"מ – אין זה משנה מי החברים בו – לא יצליח שום צוות להביא תוצאות. יש להכין מסמך מחייב ולהחתים את המגדלים + מורשי החתימה.

ב.      צוות המו"מ יתוגבר ע"י מגדלים שהתנדבו להשתתף בו בצורה סדירה, לאורך כל המו"מ.

ג.       יערך כנס מגדלים נוסף ב- 11/9/05, במפעלי העמק, שבמסגרתו יוצגו תנאי הסף או הקווים האדומים למו"מ עם המפעלים, לפי הגידולים.

ד.      יוסכם ויאושר צוות המו"מ המורחב והמצומצם וייחתמו, על ידי כל המגדלים, ההסכמות המחייבות שיוכלו לתת גיבוי לצוות המו"מ להתקדם הלאה.

 

שה"מ

אנחנו שומעים וקוראים בימים האחרונים, על החלטות הממשלה בנושא שה"מ – ציטוט: "שירותי ההדרכה יינתנו באמצעות מדריכים עצמאים וגופים פרטיים, אשר עוסקים בהדרכה חקלאית (להלן – גופי הדרכה), תוך שמירה על פונקציות ייחודיות שיבוצעו באמצעות הממשלה, כמפורט בהחלטה זו.." . סוף ציטוט. החלטות אלו, משמעותן האמיתית היא, סגירת שה"מ ופירוק מערך ההדרכה הארצי, שגם כך הוא מצומצם ביותר. להבנתנו, הוסכם לצמצם את כח האדם בשה"מ בצורה דרסטית, בכ- 50 איש בשנה וכמובן, אין מה לדבר על קליטת עובדים חדשים, ובעצם להעביר כל נושא ההדרכה על כתפי המשתמשים, היינו: החקלאים, כולל כמובן, מימון הנושא.

לדעתי, אנו חייבים לשבת, לחשוב ולקבל החלטות, איך אנחנו מתארגנים. אין טעם להמתין שיקרה איזה נס והגלגל יסתובב אחורה – זה לא יקרה ! לכן, יש להתארגן ולהכין את עצמנו עם תשובות חליפיות – ויפה שעה אחת קודם.

 

 

 

                                                                                    פיני מהר"מ

                                                                                    מדור גד"ש

 

מחירי תחמיצים ושחת

 

תחמיץ חיטה                  417 ₪ לטון       חומר יבש בקמה

תחמיץ תירס                  540 ₪ לטון       "       "    "

תחמיץ סורגום                440 ₪ לטון       "       "    "

שחת דגן                        535 ₪ לטון       במתבן

שחת בקיה                     640 ₪ לטון         "

שחת תלתן                    610 ₪ לטון         "

שחת אפונה                    640 ₪ לטון         "

קש חיטה                       310 ₪ לטון         "

קש תירס תעשייה 410 ₪ לטון         "

קש תירס גרעינים  250 ₪ לטון         "        

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד