הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים

אנא ראו את מכתבה של ענבל משש מרשות האוכלוסין. מדובר בבשורה חשובה בנושא ברחנים. שנים אנחנו רודפים אחרי רשות האוכלוסין לבטל את הנוהל שהברחן יושב על המכסה של המעסיק. אנו ממליצים למעסיקים לפנות לרשות האוכלוסין ו/או ללשכה הפרטית (לפי סעיפים 2 ו-3 בנוהל) ולבקש למחוק את שמו של הברחן מרשימת העובדים של המעסיק ולבקש עובד זר חלופי במקומו. אנו יודעים שיש קושי בכניסת עובדים זרים ובקבלתם בתקופה מאתגרת זו אך מדובר בנוהל זמני עד 31/7/2020 המהווה הזדמנות ל "ניקוי שולחן" כלומר להסרת שמות הברחנים ממכסת העובדים המגיעה לכם

להמשיך לקרוא הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים

פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

מצ"ב הודעה על אפשרות הגשה מאוחרת להמלצה להקצאת עובדים זרים. מיועד אך ורק למגדלים שלא הגישו בזמן בשנה שעברה ולא קיבלו עקב כך המלצה להקצאה. המועד האחרון להגשה הינו 21/7/20. חובה לבצע מיפוי של השטחים החקלאיים. לא ניתן להגיש על שטחים שכבר הוגשו! חוברת שיוגשו בה שטחים/חלק משטחים שהוגשו בבקשה אחרת – לא תיבדק. הרזרבה קטנה מאד ולא ידוע עדיין אם יהיה ניתן להקצות עובדים. יש לפנות בדחיפות למתכנן הרלוונטי להשלמת המיפוי והגשת הבקשה

להמשיך לקרוא פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

להלן קישור לרשימת המגדלים אשר הגישו השגה והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן המלצה לתוספת הקצאה

להמשיך לקרוא פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי

מצ"ב הודעה בנושא שבנדון. המועד האחרון שניתן לקלוט עובד חלופי במקום עובד שנטש הוא 31.7.2020. זאת הזדמנות לחקלאים שיש להם נוטשים להשלים את המכסה. מובהר שלא ניתן לקלוט כל עובד במקום זה שנטש, רק עובד שאין לו מעסיק לפי מה שמוסבר בנוהל

להמשיך לקרוא פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי

תזכיר חוק עובדים זרים

מוצע לקבוע כהוראת שעה, בתקופת משבר הקורונה, חובת ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד לחוק, שתחול על מעסיקי עובדים פלסטינים בעלי היתרי שהייה למטרת עבודה בישראל, המאפשרים לינה בישראל. הערות לתזכיר יתקבלו עד ליום 30.3.20 בשעה 11:00 בבוקר

להמשיך לקרוא תזכיר חוק עובדים זרים

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בהתאם לפרק משנה 8.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהל 37.07B הרשות מאשרת הצבת מבנים יבילים עבור עובדים זרים. אישור הרשות נעשה בכפוף לאישור עסקה מתאימה. משבר מגפת הקורונה מחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי בכדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים

להמשיך לקרוא הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים