הודעה על פרסום הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2021

רשות האוכלוסין וההגירה מודיעה על פרסום רשימת ההקצאות המרביות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021. להלן קישור לפרסום ההודעה: https://bit.ly/2GpEu70

שימו לב – המועד האחרון לתשלום אגרות הינו: 17/12/2020. בנוסף מצ"ב טופסי בקשה להפחתה או ביטול מכסה. מגדל המעוניין להפחית או לבטל את מכסה יגיש בקשה למחוז. כפי שצוין בהודעה קודמת: כתוצאה מעליה בביקוש בעובדים הזרים (חקלאים בעלי מגבלות רפואיות, טעויות במילוי החוברת, חקלאים פעילים שלא הגישו במועד וכיו"ב ) מודל ההקצאה לשנת 2021 השתנה  וחלו שינויים בהקצאות הפרטניות אצל חלק מהמגדלים, לעומת שנת 2020. אין אפשרות להגיש השגה, אך ניתן לבדוק מול המתכנן הרלוונטי אם הייתה טעות בהקלדת הנתונים שהוגשו בחוברת המקורית. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למתכנן האחראי במחוז אליו משויך המשק החקלאי

להמשיך לקרוא הודעה על פרסום הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2021

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעדכן בזאת את ציבור החקלאים המעסיקים עובדים זרים בשנים 2020, על עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021. כתוצאה מעליה בביקוש בעובדים הזרים (חקלאים בעלי מגבלות רפואיות, טעויות במילוי החוברת, חקלאים פעילים שלא הגישו במועד וכיו"ב) מודל ההקצאה לשנת 2021 השתנה ועשויים לחול שינויים בהקצאות הפרטניות, כפי שאושרו בשנת 2020

להמשיך לקרוא עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021

הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים

אנא ראו את מכתבה של ענבל משש מרשות האוכלוסין. מדובר בבשורה חשובה בנושא ברחנים. שנים אנחנו רודפים אחרי רשות האוכלוסין לבטל את הנוהל שהברחן יושב על המכסה של המעסיק. אנו ממליצים למעסיקים לפנות לרשות האוכלוסין ו/או ללשכה הפרטית (לפי סעיפים 2 ו-3 בנוהל) ולבקש למחוק את שמו של הברחן מרשימת העובדים של המעסיק ולבקש עובד זר חלופי במקומו. אנו יודעים שיש קושי בכניסת עובדים זרים ובקבלתם בתקופה מאתגרת זו אך מדובר בנוהל זמני עד 31/7/2020 המהווה הזדמנות ל "ניקוי שולחן" כלומר להסרת שמות הברחנים ממכסת העובדים המגיעה לכם

להמשיך לקרוא הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים

פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

מצ"ב הודעה על אפשרות הגשה מאוחרת להמלצה להקצאת עובדים זרים. מיועד אך ורק למגדלים שלא הגישו בזמן בשנה שעברה ולא קיבלו עקב כך המלצה להקצאה. המועד האחרון להגשה הינו 21/7/20. חובה לבצע מיפוי של השטחים החקלאיים. לא ניתן להגיש על שטחים שכבר הוגשו! חוברת שיוגשו בה שטחים/חלק משטחים שהוגשו בבקשה אחרת – לא תיבדק. הרזרבה קטנה מאד ולא ידוע עדיין אם יהיה ניתן להקצות עובדים. יש לפנות בדחיפות למתכנן הרלוונטי להשלמת המיפוי והגשת הבקשה

להמשיך לקרוא פרסום אפשרות להגשה מאוחרת – עובדים זרים

פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

להלן קישור לרשימת המגדלים אשר הגישו השגה והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן המלצה לתוספת הקצאה

להמשיך לקרוא פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי

מצ"ב הודעה בנושא שבנדון. המועד האחרון שניתן לקלוט עובד חלופי במקום עובד שנטש הוא 31.7.2020. זאת הזדמנות לחקלאים שיש להם נוטשים להשלים את המכסה. מובהר שלא ניתן לקלוט כל עובד במקום זה שנטש, רק עובד שאין לו מעסיק לפי מה שמוסבר בנוהל

להמשיך לקרוא פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי