תזכיר חוק עובדים זרים

מוצע לקבוע כהוראת שעה, בתקופת משבר הקורונה, חובת ביטוח רפואי לפי סעיף 1ד לחוק, שתחול על מעסיקי עובדים פלסטינים בעלי היתרי שהייה למטרת עבודה בישראל, המאפשרים לינה בישראל. הערות לתזכיר יתקבלו עד ליום 30.3.20 בשעה 11:00 בבוקר

להמשך קריאה תזכיר חוק עובדים זרים

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בהתאם לפרק משנה 8.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהל 37.07B הרשות מאשרת הצבת מבנים יבילים עבור עובדים זרים. אישור הרשות נעשה בכפוף לאישור עסקה מתאימה. משבר מגפת הקורונה מחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי בכדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים

להמשך קריאה הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

להלן טופס השגה על קביעת המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2020. מגדל המעוניין להשיג על הקצאתו, רשאי למלא את הטופס ולהגישו למתכנן האחראי במחוז. המועד האחרון להגשת ההשגה: 2.1.2020. היכנסו ללינק המצורף המכיל פרסום הקצאות ופרטים לגבי ההשגה >> https://bit.ly/2PCSrR5
להמשך קריאה רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

רשות האוכלוסין וההגירה מזמינה את הציבור להעביר התייחסויות והערות בנוגע לטיוטת "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות".
להמשך קריאה הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים