מערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת מינון השקיה והזנת חנקן בגידולים חקלאיים מבוססת מידע ממקורות שונים

    מחבר:
  • אנה ברוק
  • קרן סלינס
  • רון סגל
  • אודי ברנהולץ
  • עמנואל לויטין

מיזם שפותח על ידי המעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק באוניברסיטת חיפה וחברת אגרידע משלב מידע מהשדה בזמן אמת עם מדדי אקלים ומידע מהמגדל, למערכת קבלת החלטות ומתן המלצה למגדל על מינון השקיה והזנת חנקן
להמשך קריאה מערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת מינון השקיה והזנת חנקן בגידולים חקלאיים מבוססת מידע ממקורות שונים

הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

    מחבר:
  • יגאל פלש

גידול אבטיח מללי לגרעינים התבסס בשנים האחרונות כגידול שלחין הצורך יחסית מעט מים. בחלק מהשדות הוא נזרע כגידול אביבי- קיצי במחזור, ובחלק מהשדות הוא נזרע בדו-גידול על גבי שחת או דגן חורפי לתחמיץ. תופעת ה"גירודים" על קליפת הזרע הפכה בשנים האחרונות לבעיה קיומית של הענף. שליטה בממשק גידול מיטבי להקטנת כמות הגרעינים המגורדים מתבקשת לשם הפחתת היקפי התופעה ושמירת הגידול כרווחי בסל הגידולים בגד"ש.
להמשך קריאה הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין