קונצרן SDF

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת SDF, ש'המטה הראשי' שלה נמצא בעיר "טרוויליו", היא אחת מגדולי יצרני הטרקטורים, הכלים החקלאיים, הקומביינים ומנועי הדיזל. 

להמשך קריאה קונצרן SDF