ARGO

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

כדי לעמוד בתחרות עם יצרנים אחרים, צריך להשתפר כל הזמן. מסיבה זו, השקיעה AGRO 5.5% מן המחזור השנתי שלה, במחקר ופיתוח, כולל רכישה של טכנולוגיות חדישות

מבוסס על פירסומי היצרן, אוקטובר 2020

ייצור של טרקטורים מודרניים, דורש טכנולוגיות ייצור חדישות ומתוחכמות. על מנת לעמוד באלה, הוקמו בשנים האחרונות 16 "מרכזי עבודה" חדשים. אחד מאלה, הוא מרכז העיבוד השבבי הממוחשב MAZAK  לעיבוד חלקים מפלדות, אשר בתמונה המצורפת ובאפריל 2020 הוקמו עוד שנים כאלה, לעיבוד מכללים מיצקת ברזל.

בהנהלת החברה מסבירים שההחלטה על ייצור של כל המכלולים, כולל את תאי הנהג, בתי הממסרות, טבורי האופנים, הסרנים, גלגלי השינים והאלקטרוניקה, הייתה החלטה חשובה וחיונית. היא מאפשרת יתר גמישות והיערכות לכל צורך שמופיע.

בנוסף לכל אלה, התוספת של דגמים והגדלת הכמויות של המוצרים, מצריכות שטח הרכבה גדול יותר מאשר בעבר. לכן במאי, המפעל נסגר למשך חודש, שבמהלכו הורחב שטח ההרכבה לטרקטורים בעלי 120-230 כ"ס.