על שטחים חקלאים מגוון ביולוגי ומה שביניהם

    מחבר:
  • ד"ר גיא רותם

Land sparing:

  • דרושה הפרדה בין שימושי הקרקע השונים
  • אין לצפות לשמירה על מגוון ביולוגי בתוך שטחים חקלאים אינטנסיביים

    לגישה זו שורשים בגישות הקלסיות של שמירת הטבע. גישה זו המחייבת שטחים נרחבים נפרדים, מקובלת יותר בארה"ב

להמשך קריאה על שטחים חקלאים מגוון ביולוגי ומה שביניהם

עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

בחודש יולי, חל שינוי בתעריפי המים על ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים המבוצע על ידי רשות המים. להלן פירוט התעריפים שנקבעו ליולי 2222 ,המשקפים מעבר לעלות המים החדשה של צרכני מקורות, גם את דמי המים שישלמו למפיקים הפרטיים – שפירים על פי הגדרתם כמצויים באזורים ברי חלופה וללא חלופה ומים מליחים

להמשך קריאה עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

תוצאות סקר החקלאות של ההתאחדות – מאי 2020

התאחדות חקלאי ישראל פרסמה באתר האינטרנט שלה שאלון חקלאות קצר לרגל כניסתו לתפקיד של שר החקלאות וחזרה לעבודת הכנסת והממשלה. השאלון כלל ארבע שאלות:
1. למה לדעתך החקלאות הישראלית חשובה?
2. מה הדבר שהכי פוגע לדעתך בחקלאות הישראלית כיום?
3. מה הנושא שהכי חשוב לך לקדם אל מול הממשלה?
4. איזה חקיקה הכי חשוב לקדם בכנסת בנושא החקלאות?

בנוסף, היה מקום למשיב הסקר לכתוב הערות. סך הכל השיבו לסקר – 351 אנשים. מתוכם, היו שמונה משיבים שהשיבו לכל השאלות "תשובה אחרת" ולכן נמחקו. מכאן, השיבו לשאלון 343 משיבים. בנוסף, 109 משיבים טרחו וכתבו הערות לסקר. תמצית ההערות מובאות במסמך

להמשך קריאה תוצאות סקר החקלאות של ההתאחדות – מאי 2020

צרכי המים של ענף החקלאות – תוכנית טווח ארוך

עבודה זו מציגה את צורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך, בהתחשב בגידול האוכלוסייה, מצאי הקרקע העומד לרשות החקלאות באזורים השונים, השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים. התכנית הוכנה כבסיס לתכנון משק המים בתחום החקלאות לעשורים הקרובים (עד שנת 2050) ולהחלטות השקעה בתשתיות לאומיות לאספקת מים לחקלאות

להמשך קריאה צרכי המים של ענף החקלאות – תוכנית טווח ארוך

פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי

מצ"ב הודעה בנושא שבנדון. המועד האחרון שניתן לקלוט עובד חלופי במקום עובד שנטש הוא 31.7.2020. זאת הזדמנות לחקלאים שיש להם נוטשים להשלים את המכסה. מובהר שלא ניתן לקלוט כל עובד במקום זה שנטש, רק עובד שאין לו מעסיק לפי מה שמוסבר בנוהל

להמשך קריאה פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי