תוספת דישון ראש חנקני בחיטה

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגל קילמן

כדי לבדוק מועדים לדישון, בהתאם לכמויות המשקעים ובהתייעצות עם חקלאים ומדריכים, עלה רעיון של דישון בעזרת מזרעת חיטה, המאפשרת להצניע דשן לעומק של מספר סנטימטרים, שם הקרקע בדרך כלל רטובה. עלה גם הצורך לבדיקת מאזן עלות-תועלת של מהלך כזה.
להמשך קריאה תוספת דישון ראש חנקני בחיטה

הנזק הכלכלי של כנימת עלה הדגניים בחיטה

  מחבר:
 • ליאורה שאלתיאל הרפז
 • יפתח גלעדי
 • תמר אלון
 • רחל רבינוביץ'
 • שאול גרף
 • שושי פלס
 • מישה כצנלסון

כנימות עלה הן מזיק בחיטה. מידת הנזק תלויה בגודל האוכלוסייה ואופן התפשטותה בשדה. בארץ לא היו ספי פעולה ברורים באשר לרמת האוכלוסייה הגורמת לנזק, מידת הנזק, מועד הטיפול המתאים וכדאיות הטיפול.
להמשך קריאה הנזק הכלכלי של כנימת עלה הדגניים בחיטה

יעילות של תמיסת אוריאה ואוראן על חיטה ללא גשם

  מחבר:
 • ינון שחם
 • עוזי נפתליהו
 • עידן ריצ'יקר
 • ליאור פלד
 • אמיר אבוטבול

בגידול החיטה מדשנים דישון ראש בכדי לשפר את יבול הגרגירים ואיכותו. חלון ההזדמנויות למתן הדשן הגרגירי, צר מאד בגלל מגבלות חיזוי מזג אוויר.
להמשך קריאה יעילות של תמיסת אוריאה ואוראן על חיטה ללא גשם