אומדן העמידות לחלדונות העלה, הקנה והצהוב בזני חיטה חדשים

    מחבר:
  • סמדר עזרתי
  • חנן סלע
  • יעקב מניסטרסקי
  • איתן מלאת
  • משה רונן

תיאור העונה:
● כמות משקעים גבוהה וטמפרטורות ממוצעות לעונה שהיוו תנאים טובים להתפתחות חלדון צהוב, עלה, וקנה

להמשיך לקרוא אומדן העמידות לחלדונות העלה, הקנה והצהוב בזני חיטה חדשים

פסי ייחוס בחיטה, תש"ף 2020

    מחבר:
  • דוד בונפיל

שיפור ממשק הדישון בעזרת פסי ייחוס. מסקנות ולקחים לעונה הקרובה:
 הצבה כדשן יסוד ו/או דשן ראש
 הצבה מינמלית 30X30 מטר, לא בשוליים
 הצבה מועדפת, צפון דרום או מזרח מערב
 מניעת הופעת דרכים בתוך החלקה
 סימון ברור של אזור הייחוס בכל הפינות
 מעקב רציף
 במתן דשן ראש, השארת בקורת

להמשיך לקרוא פסי ייחוס בחיטה, תש"ף 2020