דיווח שבועי מגדלי הדרום – 19.11.2020

  מחבר:
 • אורי לוי

הזהב הירוק – כ 6500 דונם אבוקדו נטועים במשקי הדרום. לאור הבקשה לקיים פעילות ממוקדת לאבוקדו באזור, נערכה פגישה בהשתתפות איל מוצ'ן (צבר-קמה), עמיחי שמר (בני דרום) ועמי אוליאל, רכז התארגנות אבוקדו, של מטעי הדרום והנגב יחדיו. הובהר חוסר ההיגיון בהקמת התארגנות נוספת/מקבילה להתארגנות הקיימת

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 19.11.2020

בחינת גידול קינואה במחזור גידולי הפלחה – נגב ודרום 2020

  מחבר:
 • עידן ריצקר
 • עוזי נפתליהו
 • איציק אברבנל

מגדלי הנגב מחפשים מזה שנים רבות גידול נוסף למחזור הפלחה, באזור בו רמת המשקעים נמוכה. על פי היבולים שהתקבלו השנה בחלקות המסחריות ב-9 משקים ומהמעקב שביצענו לאורך העונה, נראה שהקינואה היא גידול מתאים להזרע במחזור הפלחה בנגב. הגידול בעל יכולת עמידות בתנאי גידול קשים ויכולת הנבת יבול כלכלי

להמשיך לקרוא בחינת גידול קינואה במחזור גידולי הפלחה – נגב ודרום 2020

דיווח שבועי מגדלי הדרום – 27.08.2020

  מחבר:
 • אורי לוי

כותנה ועוד קצת – בצל אי-הוודאות לגבי המשך גידול הכותנה, פועלת מועצת הכותנה גד"ש צרעה בהובלת יונתן ספנסר, להפוך את ישראל "לשותפה אסטרטגית" מול ארגון BCI, פירוש הדבר, יצירת תקן ישראלי המבוסס על גידול הכותנה בישראל. השבוע הצטרפתי לניצן יצהר ויונתן ספנסר, לביקור בשלושה גדש"ים: ניצנים, בני דרום וצרעה. בכולם התנהלה שיחה פתוחה על נושאים שונים בגידול הכותנה ולא… לא הופתעתי שכולנו מנהלים את גידול הכותנה, והגד"ש בכלל, ברף העליון של התקן: הדברה, דישון, השקיה גד"ש ניצנים
שמירת סביבה והעסקה הוגנת של העובדים. קיווינו שתקן BCI לכותנה הישראלית, ייתן יתרון בביקוש ובמחיר. זה עוד לא קורה!

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 27.08.2020

דיווח שבועי מגדלי הדרום – 13.08.2020

  מחבר:
 • אורי לוי

השעון מתקתק – 25 משתתפים לקחו חלק בפגישת זּום של מנהלי הגד"ש. מטרת הפגישה הייתה לדון על היבטים הקשורים בגידול כותנה באזור. קיימנו דיון פתוח על המשך גידול הכותנה, האלטרנטיבות הקיימות וההשלכות הצפויות מאי-המשך גידול הכותנה. הועלה על נס, חשיבותה של הכותנה למחזור זרעים תקין, ניקוי השטחים מעשבים, ניצול מי קולחין וחיוניותה כגורם מאזן בסל הגידולים הקיים בגד"ש. מול זה עומדים משקים שרווחיותם מהגידול עומדת בספק (עלות המים) ונכון להיום אין "מחיר ואין מכירה" (מחירי הפסד ושוק קפוא). הובעו דעות לכאן ולכאן לגבי ההצעה "להקפיא" לשנה את הגידול, נאמר שמועצת הכותנה צריכה להמציא עצמה מחדש (אסטרטגיית שיווק) ואמירה המרכזית, שכדי להמשיך ולגדל כותנה, צריכים "להיכנס מתחת לאלונקה" כל הגורמים האפשריים.

ראויה להערכה גדולה, עמדת משקי הדרום, שבאה לביטוי בדבריו של מיקי לזר (יו"ר מ.
הדרום): המנפטה תמשיך לעבוד ומקדמות יינתנו למגדלים. תוכניות זריעה 2021 הולכות ונסגרות ולא נותר זמן רב לקבלת החלטות. מועצת הכותנה נדרשת להציג למגדלים מגמות בשוק העולמי ותובנות ראשוניות מהתהליך האסטרטגי. משקי הדרום תציג תכנית תמיכה במגדלים ועם "חבילה" זו, נוכל לשכנע מגדלים ומרכזי משק, להמשיך ולגדל כותנה. היסטוריית הכותנה בישראל, מוכיחה שמשברים נעים בגלים. הבנה זו מחייבת להשאיר ראש מעל המים ולהשאיר את הענף בחיים עד "שירדו המים"

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 13.08.2020

דיווח שבועי מגדלי הדרום – 16.07.2020

  מחבר:
 • אורי לוי

השלמות – פגישת פורום הגנת הצומח בזּום (22 משתתפים) מהווה השלמות למידע הזורם בין חברי הקבוצה בווטסאפ. בפגישה הווירטואלית, נסקרו הגידולים העכשוויים והאתגרים – מזיקים מולם הם עומדים: חמניות, מללי, תירס (מזיק חדש באזור "תולעת הגדוד הסתווית". אגב, גם באנגלית זה נשמע רע) וכותנה. כמו כן הייתה התייחסות לנזקי העורבים וחזירי הבר. הקשר הישיר בין אנשי הגנת הצומח באזור ומפגשים פרונטליים או ווירטואליים, יוצרים תמונה מרחבית עדכנית למצב המזיקים והתפשטותם. כפי שתמיד אמרנו – מידע נותן יתרון. יתרון לצפות את הנולד ויתרון לפעול נכון

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 16.07.2020