בחינת גידול קינואה במחזור גידולי הפלחה – נגב ודרום 2020

    מחבר:
  • עידן ריצקר
  • עוזי נפתליהו
  • איציק אברבנאל

מגדלי הנגב מחפשים מזה שנים רבות גידול נוסף למחזור הפלחה, באזור בו רמת המשקעים נמוכה. על פי היבולים שהתקבלו השנה בחלקות המסחריות ב-9 משקים ומהמעקב שביצענו לאורך העונה, נראה שהקינואה היא גידול מתאים להזרע במחזור הפלחה בנגב. הגידול בעל יכולת עמידות בתנאי גידול קשים ויכולת הנבת יבול כלכלי

עוזי נפתליהו-סיכום גידול קינואה בנגב 2020