קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2021

הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 2021, שימומנו ע"י המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה. את תוכניות המו"פ יש להגיש עד 20.02.2021 . במהלך חודש ינואר ותחילת חודש פברואר יתקיימו סיכומי המחקרים, תצפיות השדה ועונת הגידול ב- 2020 באזורים השונים, ובעקבותיהם יתקיים בתחילת חודש מרץ דיון בועדה המקצועית בהצעות המו"פ לשנת 2021 וקביעת סדרי עדיפויות למימון תוכניות המחקר וניסויי השדה לשנת זאת

להמשיך לקרוא קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2021

סקר שביעות רצון – ארגון עובדי הפלחה

לקראת סיומה של שנת 2020, אנו מבצעים סקר בקרב חברי הארגון. חשוב לנו לשמוע את דעתכם, כדי שנוכל ללמוד ולשפר את השירות והמוצרים שאנחנו מעניקים לכם. הסקר אורך כ-10 דקות בלבד. חשוב להדגיש שהסקר אנונימי. מילוי הפרטים האישיים הוא אופציונאלי בלבד. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה

להמשיך לקרוא סקר שביעות רצון – ארגון עובדי הפלחה

נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

המו"פ הוא אחד האמצעים החשובים העומדים לרשות חקלאות ישראל להשגת יעדיה בהתמודדות באתגרים העומדים בפניה. על מנת להבטיח את מירב התועלת של המו"פ הנהלת מו"פ ארגון עובדי הפלחה שוקדת על ביצוע מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל ופעולות אחרות לקידום ופיתוח ענף גידולי השדה לטובת החקלאים וציבור הצרכנים בישראל

להמשיך לקרוא נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

כנס ביכורי מחקר

האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות תקיים יום עיון מקוון המוקדש לדיווחי
חוקרים וחוקרות צעירים, זאת במטרה לעודד ולטפח דור צעיר של אנשי מקצוע
בתחומי חקלאות השדה. האירוע יתקיים ביום רביעי התשיעי בדצמבר 2020 בשעות
אחר הצהריים. סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים שנושא עבודתם קשור
להיבטים השונים של גידולי שדה וירקות, מוזמנים להגיש תקצירים ולהציג את עבודתם
ביום העיון. מצורפים קול קורא ופורמט דוגמה להגשת תקצירים

להמשיך לקרוא כנס ביכורי מחקר

קול קורא להצעות מחקרים בענף פלחה קיץ 2021

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.

הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה קיץ לשנת 2021, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.

את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף את סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים של הניסוי או התצפית.

את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 21/10/20 יום רביעי בשעה 12:00. לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה !!!

להילה לוסקי מלכה Hilam@moag.gov.il

רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

להמשיך לקרוא קול קורא להצעות מחקרים בענף פלחה קיץ 2021