כתבה על משק המים בהנדסת מים

    מחבר:
  • אבנר אחיטוב

לכבוד ראש השנה, להלן כתבה ארוכה שהתפרסמה בעיתון "הנדסת מים". הכתבה מתארת גם את ההיסטוריה והמצב הנוכחי של משק המים החקלאיים בישראל

https://www.dmag.co.il/pub/shinar/we.html

הנדסת מים-ספמשק ט 20