עדכון מס 1 לשנת 2021 לרשימת מיכון במסגרת נוהל מיכון חדשני

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשותאשר פורסם בתאריך 12/10/2021מצ"ב תוספת מכונות לרשימה שבנספח 7 לנוהל – עדכון מספר 1

עדכון רשימת מיכון מס' 1 - נוהל מיכון חדשני חוסך כח אדם