נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2023

משרד החקלאות מפרסם נוהל שיסייע לחקלאים לרכוש מיכון לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע, מערכות, חומרה או תוכנה המשתייכות לאחת או יותר מן הקבוצות המפורטות בנוהל באתר המשרד. סך התקציב יעמוד על 30 מיליון ₪

בשנת 2023, אחוז מענק יעמוד על עד 30%. מבקשים אשר יצרפו לבקשה גם תו "מיוצר בישראל", ניתן יהיה להגדיל את המענק בכ-5% נוספים. לפרטים המלאים, היכנסו >> https://go.gov.il/supportech2023 ניתן גם לפנות למחוזות משרד החקלאות.

בנוסף, נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות מצורף