נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנים 2021-2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ( להלן:"המשרד"/ "משרד החקלאות") רואה חשיבות רבה בהעלאת הפריון  בקידומה של חקלאות  ישראל

בדגש על שימוש במיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסכות כח אדם. מטרת נוהל זה הנה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע, מערכות, חומרה או תוכנה המשתייכות לקבוצות המפורטות בנוהל  (ובכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף) שכוללים טכנולוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- בעשור האחרון והמשולבות בכלי מיכון חקלאי בתנאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או לחילופין  כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכח אדם הכול לפי העקרונות המפורטים בנוהל.

יצוין כי נוהל זה, בניגוד לנוהל האצה שהוגדר רק לפיתוחים משלוש השנים האחרונות, מתייחס למיכון חדש שפותח בעשר השנים האחרונות, ובהתאם לרשימת מיכון המופיעה בנוהל ולכן הוא מאפשר הגשה ליותר נושאים. יחד עם זאת ניתן להעביר בקשות דרך מתכנני המחוז להוספת פריטי מיכון שאינו מופיע ברשימה והיא תידון כמפורט בנוהל.

הננו להפנות את תשומת לבכם כי

א.      היקף התקציב מוגבל עד 15 מלש"ח ובשיטת כל הקודם זוכה

ב.       מועד אחרון להגשת בקשות 15.03.22

12.10.2021 נוהל תמיכה בהשקעות הון למיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסכות כח אדם לשנים 2021-2022_