הוספת תקרות שנתיות להחזר הישבון על הבלו לסולר – החל מ-1.1.2019

5/12/2018
קומביין ירק

קיים: עד 600 כ"ס 27,500 ליטר סולר לשנה.
חדש: מעל 600 כ"ס 46,500 ליטר סולר לשנה.

מקצרה

קיים: עד 350 כ"ס 13,000 ליטר סולר לשנה.
חדש: מעל 350 כ"ס 22,500 ליטר סולר לשנה.

מערבל

מזון קיים: עד 24 קוב 27,600 ליטר סולר לשנה.
חדש: מעל 24 קוב 46,700 ליטר סולר לשנה

הצריכה השנתית הממוצעת בליטרים ושיעור הישבון בלו