סיכום סיור בצורת מס' 2

הסיור נערך ב-25.2.19 בקיבוץ דביר ובקיבוץ מגן

נוכחים: אפרים שלמה, אורן זלקינד, עוזי נפתליהו, מורדי (גד"ש דביר), אריאלה פלונסקי, איציק אברבנאל, דיויד לוי, איציק אמיתי, אביגדור כלפה, דורון אליהו

פתיחת הסיור – קיבוץ דביר

שלמה אפרים: בסיורים מקדימים שערכתי באזור, קיימת שונות רבה בשטחים שבאזור הבצורת. באזור בארי, גבים, צפונה ומערבה משם לא נראה כי קיימת בעיית בצורת. דרומה מבארי ובאזור לב הנגב ואורים קיימת בעיה. כך גם באזור משמר הנגב, דביר, מגן, ניר עוז, שובל, עלומים, אזור נתיבות, עין השלושה ומושבי הנגב.
מציע להשאיר לשחת ולתחמיץ, בהנחה שירדו עוד גשמים. עקב הכמות הקטנה יחסית של תחמיץ כשר לפסח (כ-1,500 דונם) מאשר קציר והעברת הנתונים לאורן.
צפי לגשם עפ"י תחזיות: 27-28/2 – צפי ל-30-40 מ"מ וב-4/3 צפי למערכת נוספת.
צפי לטמפרטורות – נמוכות מהממוצע לעונה. יש להמתין עם נתוני האמת בשטח.
הסימנים בשטח מצביעים על קיום תנאי בצורת.
הסיור נערך בדביר, שובל/משמר הנגב, טל אור, מגן/נירים.
מערכת הגשם שהייתה לפני כשבועיים שיפרה את מראה השדות אך עדיין ניכרת פגיעה קשה מאוד ביבול ובקמה.

שטח שעורה בטל אור ב-7.2.19
שטח שעורה בטל אור ב-7.2.19
שטח שעורה בטל אור ב-25.2.19
אותו שטח ב-25.2.19

סיכום הסיור – קיבוץ מגן
לסיכום הצטרף עידן ריצ'קר.

המלצות למגדלים:
א. כל מגדל המזהה פגיעת בצורת בחלקות שלו ימלא טופס מקדמי ובו: שם המגדל, שם החלקה, גודל החלקה, הגידול הניזוק, על איזה כרב נזרע, ייעוד היבול (גרעינים, תחמיץ וכו').
ב. איציק אמיתי ירכז את הטפסים עבור ארגון עובדי הפלחה. דורון ישלח את הטפסים לאורן זלקינד במייל.
ג. דורון ירכז רשימת השטחים שייקצרו לתחמיץ כשר לפסח ויעביר דיווח במייל לאורן זלקינד.
ד. בשלב זה אין אישור לקצור לשחת או למכור יבולים בשטח. הנושא יעלה לדיון חוזר בסיור הבא עם אפרים שלמה ואורן.
ה. בשלב זה אין אישור להפוך שטחים. חלקות חריגות שיזוהו, ידווחו לדורון על מנת לבקש אישור מיוחד מאפרים או אורן לקציר או להפיכה.
ו. הסיור הבא נקבע ל-18/03/2019 בשעה 10:30 בדביר.