סקירת מאקרו ואנרגיה פברואר 2024 – 5/2/24

    מחבר:
  • גיא אלפאי

חקלאים יקרים,
אנו מסכמים שבוע מלא באירועים ברמה המאקרו כלכלית והגיאופוליטית, סקירה זו מתמצתת את עיקרי ההתרחשויות ומצביעה על מגמות אפשרות במהלך התקופה הקרובה, בהיבטי כלכלות ארה"ב, אירופה וסין וסוקרת את ההשפעה של אירועי המזרח התיכון על שוק הנפט.