מהנעשה בארגון – ספטמבר 2021

    מחבר:
  • דורון אליהו

חודש עמוס בחגים וקצרצר מבחינת ימי עבודה פעילים ובכל זאת מספר עדכונים

כנסי סיכום עונת פלחה חורף 20/21:

החודש התקיימו כנסים למשקי הדרום ומשקי הנגב בארז, לעמק יזרעאל ועמק בית שאן בעין חרוד ולמשקי גרנות בגרנות. בכל הכנסים הצגנו את הסיכומים הסופיים של קציר החיטה בדגש על פרמטרים רלוונטיים לכל אזור בנפרד. כמו כן, הוצגו עבודות מחקר רלוונטיים לגד"ש וניתנו הנחיות לזריעות 21/22.

בשבוע הבא יערך כנס מגדלים דומה במילואות.

קנט:

בישיבה שהתקיימה בקנט, סוכמו השינויים שיוכנסו לפוליסת פלחה 21/22. אין שינויים מהותיים אך הוכנסו לפוליסה גידול קינואה ופיצויי קנט בנושא שרב בחמניות.

בנוסף, אנו מטפלים בנושא נזקי שרב בתירס וסוכם עם קנט שחלק מהתביעות תתקבלנה כתביעות נזקי טבע (באזורים בהם נמדדו 39 מעלות צלזיוס) וחלק מהתביעות יתקבלו במסגרת "אסון טבע" (השתתפות עצמית גבוהה של 30%).

אנו עוקבים אחר הנושא ומקווים שבחודש הקרוב יתקבל הפיצוי.

תירס לתעשייה:

מפעל זנלכל התלונן ואף הפיץ מכתבים רשמיים על יבולי תירס שהגיעו למפעל ושגרם לטענתם נזק בגלל ניצולת נמוכה של הקלח (בגלל נזקי השרב שהוזכרו לעיל).

בנוסף, נודע לנו שהחברה קיזזה למועצת הצמחים סכומים מהתשלום המגיע למגדלי תירס בגין שיווק חודש מאי. מדובר בקיזוז עבור ויכוח ישן בין זנלכל ומועצת הצמחים.

נקבעה פגישה שלנו עם זנלכל החודש. כמובן שנעדכן בהתפתחויות.

פיצויי בצורת:

הגענו להסכמות עם אנשי מס רכוש לגבי מחירי התוצרת ואנו תקווה כי סוף סוף, במהלך החודש הבא, יגיעו נציגי מס רכוש למגדלים בכדי להחליט על מתן הפיצוי הנדרש.

סנפרוסט:

בחודש הבא יחל מו"מ בנוגע להסכם שעועית חדש ל-3 השנים הבאות. ביקשנו מהרומ"אים לקבל מהמגדלים ריג'קטים בנוגע להסכם הישן, כדי לבצע מקצה שיפורים בחדש. אני מבקש מכל מגדלי השעועית, להציף בפנינו את הבעיות שנתקלתם בהם.

מספר אירועים נוספים מול סנפרוסט נמצאים בהידברות – נטישות באפונה ושעועית ואירוע הזכוכיות. אלה הינם אירועים שאין בכוונתנו להניח להם עד שימצא פתרון הולם למגדלים.

מזונות גסים:

נציגי עמק יזרעאל, פעלו באופן ישיר עם מרכזי המזון במטרה להגיע להסכמות לגבי מחירי התחמיצים והשחתות לשנים הבאות. במקביל, אנו בארגון, פועלים מול התאחדות מגדלי בקר באותו נושא (ובמנעד הרחב יותר שלו). אנו מקווים שההסכמות אליהם הגיעו בעמק יזרעאל, מיטיבים או לפחות מניחים את הדעת עבור מגדלי אזור זה. נראה לנו שהסכמות אלו לא יניחו את דעתם של המגדלים בכל האזורים. נקבעה לנו בחודש הבא, פגישת המשך עם התאחדות מגדלי בקר ואנו נעדכנכם.

אני מאחל לכולם תקופת "אחרי החגים שמח" ועם תחילת הסתיו, ניתן גם לאחל שנה פוריה עם גשמי ברכה בעיתם.

שלכם,

דורון אליהו 050-7779897 doron@falcha.co.il