מהנעשה בארגון יולי 2022

חיטה: באמצע החודש הסתיים קציר החיטה ואנו מכינים בימים אלו את גמר החשבון. במקביל, העברנו למשרד החקלאות את רשימת המגדלים והכמויות לצורך קבלת תמיכה לשנת השמיטה

הגנות חיטה 2023:

לפני מספר שבועות שלחנו טפסים להזמנת הגנות לפי מחירי הבורסה שהיו נכונים לאותו מועד. לצערי, מאז הפרסום, מחירי החיטה ירדו באופן משמעותי ולכן לא יכולנו לרכוש את ההזמנות שהתקבלו. בימים הקרובים נוציא טפסים עם פולים התואמים את מחירי השוק נכון להיום (מן הסתם יבטאו מחיר הגנה נמוך יותר ממה שהיה בתחילת החודש).

בצורת:

כידוע, הוכרזה בצורת באזורים מסוימים בנגב. אנו נמצאים במגעים מול אנשי מס רכוש לגבי הטיפול בנושא. מקווה שבמהלך החודש הנוכחי יתקדמו הדברים ונוכל לעדכן.

קנט:

התקיימה פגישה ראשונה בנושא ביטוח הכנסה. לטענת קנט, לא הסתיים חישוב היבול של חלקות המדגם וכן גובה הפיצוי.

גידולי תעשייה/ מועצת הצמחים:

בעקבות החלטת מועצת הצמחים להקטין את האשראי הניתן ללווה יחיד, צומצם האשראי שניתן לפרי הגליל. לאחר פגישות משותפות שלנו עם מועצת הצמחים וארגוני הקניות, נמצא פתרון בו המגדלים יקבלו את התמורה במועד דרך ארגוני הקניות.

אסיפת ארגון וועד הנהלה:

החודש התקיימו פגישות של וועד ההנהלה ולאחר מכן אסיפת חברים, בהן אושרו דו"חות כספיים 2021, תקציב 2022, דו"ח ביקורת 2021. כמו כן, נבחרו 2 חברים חדשים לוועד ההנהלה. אנו רוצים להודות ליגאל הוך (רעים) ועומר דינר (סאסא) על חברותם בוועד ההנהלה היוצא ולברך את מירון שיפר (כפר-מסריק) ויובל פונרו (מולדת) על הצטרפותם.

במהלך חודש ספטמבר אנו מתכננים מפגש מגדלים לסיכום חצי שנתי 2022 .

מאחל לכולכם אסיף גידולי קיץ מוצלח.

שלכם,

דורון אליהו מדור גידולי שדה

doron@falcha.co.il 050-7779897