ניהול ידע ורגולציה יוני 2024

    מחבר:
  • מירי אטיאס

חקלאים יקרים,
מוזמנים לעיין בסיכום הפעילות לחודש יוני ובפעילויות הצפויות לקראת חודש יולי הבא עלינו לטובה.