רווחת בעלי חיים ברפת

סמינר מקוון בזום, אוקטובר-נובמבר 2020
הסמינר מומלץ לרפתנים המעוניינים להתעדכן ולרכוש ידע ומיומנות בהתנהלות נכונה
ומתחשבת בבעלי חיים ברפת, תוך הכרה בתרומה של רווחת הפרות לרווח של הרפת

הזמנה לקורס רווחת בעח ברפת_בזום_2020