נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה

במטרה להתמודד עם תופעת השרפות בשדות תבואות קיץ הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה, אשר נגרמות כתוצאה משיגור עפיפוני תבערה ובלוני נפץ לעבר השטחים החקלאיים הנ"ל, החליט משרד
החקלאות ופיתוח הכפר לתמרץ את החקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת לביצוע קציר מוקדם של חיטה ושעורה לתחמיץ ולשחת

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה

שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים

27/03/2018
להזכירכם, עפ"י הודעת הקנ"ט, בשטח חיטה שנעשה עליו ביטוח לגרעינים, ניתן לבצע שינוי ייעוד לתחמיץ או שחת, בתנאי שהמגדל ידווח על כך לקנ"ט ביום הקציר ובכל מקרה, מיום ההודעה ייספרו שבעה ימי אכשרה.

להמשיך לקרוא שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים