הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

רשות האוכלוסין וההגירה מזמינה את הציבור להעביר התייחסויות והערות בנוגע לטיוטת "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות".
להמשיך לקרוא הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים