הסדר מותנה – עדכון לחקלאים

במסגרת הפעילות של התאחדות האיכרים בנושא הפשיעה החקלאית חשוב לנו לעדכן אתכם על פתרון התרעתי משמעותי בטיפול בעבירות הפשיעה החקלאית