Home

לוח מודעות

לוח אירועים

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
27
28
29
30
01
1
 • 00:00

  מתכונים לחג סוכות – פייסבוק לייב ארגון עובדי הפלחה

02
03
04
05
06
07
08
2
 • 00:00

  נציבות הסחר האיטלקית – MACFRUT DIGITAL

 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית – הרצאות פייסבוק לייב. נושא ההרצאה: שימוש בתוכנת אקולוגיק לשם ניהול מתקדם של הפלחה

09
10
11
12
13
1
 • 00:00

  ועדה מקצועית פלחה חורף

14
15
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית – הרצאת אורח בפייסבוק לייב 15.10.2020

16
17
18
1
 • 17:00

  הזמנה לסדרת הרצאות בגידול במצעים מנותקים והידרופוניקה – ZOOM

Current Date
19
1
 • 20:00

  זום מגדלים עם השר והמנכ"ל

20
1
 • 10:30

  רווחת בעלי חיים ברפת סמינר מקוון בזום, אוקטובר-נובמבר 2020

21
1
 • 00:00

  החלה ההרשמה לתערוכת יבול שיא

22
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית – סדרת הרצאות שבועיות בפייסבוק של הארגון. נושא ההרצאה: Down wind

23
24
25
26
27
28
29
1
 • 17:00

  גד"ש בנעלי בית, סדרת הרצאות שבועיות בפייסבוק. נושא ההרצאה: קידום הדברה משולבת בקרב חקלאים קטנים בקניה תוך שילוב גישות ולקחים מישראל

30
31