מבחן זני תירס מספוא לבחינת עמידות למחלת ההתייבשות המאוחרת – Rpophora Maydis

    מחבר:
  • און רבינוביץ
  • יואב גולן
  • אופיר דגני
  • שלומית דור
  • שאול גרף

בעבודה זו מתואר מבחן זנים לאיתור זנים בעלי רגישות נמוכה למחלת הנבילה המאוחרת בתירס, כדי שיתאימו לזריעה מסחרית בחלקות מאולחות ברחבי המדינה
להמשיך לקרוא מבחן זני תירס מספוא לבחינת עמידות למחלת ההתייבשות המאוחרת – Rpophora Maydis