קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

קול קורא 2021 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות. במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרי-טק): טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות. תאריך אחרון להגשה: 20/01/2021

להמשיך לקרוא קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות הישראלית,  בדגש על מיכון חדשני ומיכון חוסך כ"א. מטרת נוהל זה הנה, לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון חדש, לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע ומערכות. הנוהל המצורף לשנת 2020 הוא נוהל המשכי מהשנים 2018 ו-2019. השנה יוקצה לנוהל תקציב של 5 מלש"ח. כמו כן מקסימום השקעה מוכרת לכלי חקלאי הועלתה ל-1 מלש"ח. שימו לב שניתן להגיש בקשות עד ל 26.11.2020

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2020

נוהל גידולים חדשים לשנת 2020

הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.

הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל גידולים חדשים לשנת 2020

נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

1 .רקע לתמיכה ומטרתה0
א. הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.
ב. הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

בעקבות פגיעת משבר הקורונה בחקלאים נפתח חמ"ל סיוע לחקלאים

בעקבות המחסור בידיים עובדות בשל משבר הקורונה – השומר החדש פותח חמ"ל לחקלאים לסיוע במתנדבים ועובדים בחקלאות

משבר הקורונה פוגע גם בחקלאים הזקוקים לידיים עובדות. החשיבות לסיוע לחקלאים עולה משמעותית לאור השפעת הקורנה על ענף המזון.

המחסור בידיים עובדות נובע הן בשל הסגר בשטחים שהיה בשבוע האחרון והן בעקבות הנחיית משרד הבריאות מה-17.2 לפיה עובדים זרים מתאילנד לא יורשו להיכנס לתחומי ישראל. לפי הפרסומים נמנעה כניסתם של כ-150 עובדים מתאילנד באותו שבוע. העובדים התאילנדים מגיעים לישראל באישור מיוחד של המדינה ולזמן קצוב והחקלאים הישראליים תלויים ברבים מהם להמשיך לקרוא בעקבות פגיעת משבר הקורונה בחקלאים נפתח חמ"ל סיוע לחקלאים